Nothuset AS
6. september 2019
Paraweather AS
30. mars 2020

Opplæringskontoret Midt Helgeland

Opplæringskontoret Midt Helgeland har som mål å være et servicekontor for fagopplæring, med det overordnede opplæringsansvaret for lærlinger. De skal være et bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige myndigheter. Målet er å gi alle som søker til fagopplæring de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktig og positive medarbeidere for bedriften.

Avdeling Mosjøen
Daglig leder Carina Kristensen
Telefon 751 76 024
Epost [email protected]
Webside www.ok-midt.no