Kunnskapsparken Helgeland AS
29. september 2018
Martom AS
4. oktober 2018

LetSea AS

LetSea AS er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland. Navnet avspeiler hovedoppgaven; å se etter nye muligheter innenfor havbruk. Bedriften har over 220 forsøksenheter på seks ulike lokasjoner. LetSea dekker hele spekteret av næringensbehov med alle nødvendige fasiliteter som forsøks- og fullskala merder i sjø, RAS-anlegg, kar på land og våtlab.

Kundene er både norske og internasjonale oppdrettere, forskningsinstitusjoner, fôrprodusenter og utstyrsleverandører. LetSea har i dag 50 ansatte og planlegger for videre vekst og et bredere engasjement, bl.a. i bedrifter som utvikler ny teknologi og metodikk for havbruksnæringen. Oppdragene favner hele spekteret av forsøk og forskning med et industrielt, praktisk utgangspunkt og helhetlige konsepter for lønnsom og bærekraftig produksjon, bedre fiskehelse og redusert miljøavtrykk.

Daglig leder Kristian Johnsen
Telefon 977 51 305
Epost [email protected]
Webside www.letsea.no