Helgeland Landbrukstjenester SA
29. september 2018
Helgeland V&M
4. oktober 2018

Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank er en selvstendig sparebank som har som mål å være den ledende banken på Helgeland. Nærhet til kundene gjennom et desentralisert kontornett, høy kompetanse og kunnskap om lokale forhold er deres viktigste konkurransefordeler. Helgeland Sparebank har vært til stede på Helgeland i mer enn 150 år. Det hele startet den 7. januar 1860, da Vefsen Sparebank ble etablert i Mosjøen – som den tredje sparebanken i Nordland. Helgeland Sparebank sysselsetter i dag omlag 150 årsverk, og er med sin forvaltningskapital på ca 32 milliarder kroner den 10. største sparebanken i Norge.

Telefon 751 19 000
Webside www.hsb.no