Folkeuniversitetet Nordland
29. september 2018
Fru Haugans Hotel AS
29. september 2018

Friskgården Grong AS

Friskgården henvender seg både til ledere og arbeidsmiljøer, og til enkeltindivider blant ungdom og voksne. Av disse er noen i risiko for å bli sykmeldte, andre er sykmeldte, i en attføringssituasjon eller har av ulike årsaker ikke greid å kvalifisere seg for et arbeidsliv. Friskgården har som mål å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer, og ønsker å hjelpe flere av de 800.000 som står utenfor arbeidslivet slik at de får en rolle som aktiv deltaker i et arbeidsliv, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen.

Avdeling Sandnessjøen (Fjord Brygge) og Mosjøen
Daglig leder Berit Blengsli
Telefon 930 23 795
Epost [email protected]
Webside www.friskgarden.no