Sentrum Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid. Vi jobber tett med det lokale næringslivet, Nordland Fylkeskommune, virkemiddelapparatet og FoU-miljø.
Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen og Mosjøen. I 2011 etablerte næringshagen landets første Petro NH på den nye forsyningsbasen på Horvnes i Sandnessjøen. Vi har også nært samarbeid med flere lokale aktører som Mosjøen og omegn Næringsselskap, RKK Vefsn, Mosjøen Næringsforening, Helgeland Regionråd, RKK ytre Helgeland, Alstahaug Næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland med flere.

Visjon:
Sentrum Næringshage er førstevalget på Helgeland for bedrifter og aktører som ønsker bistand til vekst og utvikling.

Forretningside:
Sentrum Næringshage er en aktiv tilrettelegger for innovasjon, kunnskaps- og forretningsutvikling på Helgeland for gründere, etablerte bedrifter og andre aktører. SNH er involvert i prosjekt og kurs som blir finansiert av private eller offentlige oppdragsgivere. SNH er operatør for næringshageprogrammet.

Verdigrunnlag:
Pålitelig – Tilgjengelig – Nytenkende
sentrum Næringshage

Ann Merete Brevik


Daglig leder
Mob: +47 907 17 957
E-post: [email protected]
Sentrum Næringshage

Per Inge Dalheim


Seniorrådgiver
Mob: +47 482 61 398
E-post: [email protected]

Sentrum Næringshage

Margrete Holmslet


Rådgiver
Mob: +47 928 63 481
E-post: [email protected]
Sentrum Næringshage

Monica Anfindsen


Medarbeider
Mob: +47 480 00 561
E-post: [email protected]
Styret i Sentrum Næringshage består av:
Espen Aleksander Gleinsvåg, styreleder
Knut Gullesen, nestleder
Marit Breivik Meyer, styremedlem
Mette Rønning, styremedlem
Lena Finseth Sørum, styremedlem
Ann Helen Båtstrand, vara
Christin Walen Strand, vara

Eiere Sentrum Næringshage AS er:
Siva SF 27,95 %

Helgeland Invest AS 17,25 %

Kunnskapsparken Nord AS 8,08 %

Kunnskapsparken i Bodø AS 7,54 %

Sparebank1 Nord Norge 6,25 %

Helgeland Sparebank 5,90 %

Helgeland Kraft AS 2,99 %

Aker Solutions AS 2,71 %

Alstahaug kommune 2,42 %

Helgelandsbase Holding AS 2,42 %

Helgeland Holding AS 2,07 %

Maritime Venture AS 1,62 %

Bolt Construction AS 1,13 %

Svenningdal Trevarefabrikk AS 1,11 %

HK Grande Holding AS 1,07 %

Seløy Undervannsservice AS 1,07 %

Sinus AS 1,07 %

Serit Helgeland AS 0,97 %

Stamina Helse AS 0,97 %

DNB 0,81 %

Mosjøen og Omegn Næringsselskap 0,69 %

Grane Kommune 0,58 %

Kunnskapsparken Helgeland AS 0,53 %

Pharmaq Fishteq AS 0,53 %

Sørra Holding AS 0,53 %

Tønne Eiendom AS 0,48 %

Mattismoen Eiendom AS 0,44 %
Sentrum Regnskap AS 0,32 %

Widerøe Internett AS 0,32 %

Nesna Kommune 0,16 %