Støtte til næringslivet
5. desember 2017
Ledig stilling: Sjåfør
15. januar 2019

Havlunsj 12. februar

Sentrum Næringshage og NCE Aquaculture inviterer til HAVLUNSJ på Scandic Syv Søstre 12. februar 2019.

Norge har gjennom regjeringens havstrategi uttalt ambisjon om å bli verdens fremste havnasjon. Helgeland er en region med sterk tradisjon og forankring i våre fremste havnæringer. Hvordan ser fremtiden ut med tanke på vekst i marine næringer i Helgelandsregionen, henter vi ut vårt potensiale?

Norge har flere nye katapult-sentre som fokuserer på havnæringene. Vi får et innblikk i mulighetene for næringslivet i disse nye ordningene.

Bindene påmelding til [email protected] – påmeldingsfrist 04.02.2019. NB, merk av om du ønsker møte med Norsk Katapults ekspertteam. Deltakeravgift for møtet er kr 590,-.

Program
10:00–10:30
Registrering og mottagelse

10:30–10:45
Velkommen til HAVLUNSJ: Ingrid Riddervold Lorange, Malin Johnsen og Ann Merete Brevik

10:45–11:15
Helgelands havnæringer – tar vi ut regionens potensiale?: Erlend Bullvåg

11:15–12:15
Et Helgelandshav av muligheter: Odd Richard Wik-Iversen, Hans-Einar Jakobsen, Rolf Nordmo og Fredrik Nordøy

12:15–13:00
Lunsj

13:00–13:40
Mulighetene i de norske havkatapultene: Borge Nordfjeld (Sør Hedmark Næringshage)

13:40–14:00
Hva kan næringshagen bidra med på Helgeland?

14:00–17:00
Møte bedrift – ekspertteam Norsk katapult – en til en