Belysningsfirma med lokale røtter
6. april 2017
Samfunn og teknologi
12. oktober 2017

Kurs i PLP

6.-7. november kjøres det kurs i PLP (prosjektlederprosessen) i Sandnessjøen. Med PLP får ledere av prosjekter innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.
Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Sentrum Næringshage og studiesenteret RKK Ytre Helgeland. Samme kurset kjøres i Sentrum Næringshage avd Mosjøen den 8.-9.november.

PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge har laget en PLP-brosjyre som gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene i PLP.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Kurset holdes av Innovasjon Norge sin sertifiserte foreleser i metodikken:
Arne Aagaard Bangstad, Bangstad Consult AS

6. – 7.nov i Sentrum Næringshage Sandnessjøen sine lokaler, oppstart kl 930
8.-9. nov i Sentrum Næringshage Mosjøen sine lokaler, oppstart kl 930

Pris pr person for to kursdager inkl lunsj: Kr 3500,- for privat ansatte, for kommunalt ansatte i RKK YH og Vefsn sin region 2000.- kr.
Bindende påmelding for begge kursstedene via skjema her innen 25. oktober 2017.