Robuste bryggemoduler
6. april 2017
Kurs i PLP
25. september 2017

Belysningsfirma med lokale røtter

Hvordan har omsetningen gått siden oppstarten?

– 2014 gav oss ett halvt års drift og omtrent 2,4 millioner i omsetning. For 2016 var omsetningen kommet opp i 7 millioner. Våre prognoser og strategier er basert på omsetningsvekst de neste tre år til 25 millioner kroner. Når vi våre målsetninger, vokser vi ut av vårt varelager på 300 kvm, sier produktsjef Tom-Viggo Risholm.

Hvilke prosjekter har dere på Helgeland?

– Vi har blitt godt mottatt på Helgeland. Her vil vi særlig nevne utendørs belysning på Subseabasen i Sandnessjøen som ble utført i samarbeid med Sandnessjøen Installasjon AS ved Sigurd Berg-Hanssen, og belysning av hele Sinterverket på Glencore Manganese Norway, Mo i Rana, i samarbeid med Caverion Mo i Rana ved Roger Sjøberg. Vi vil også nevne leveranser til Helgeland Kraft ved Per-Arne Fagervik for belysning av Kolsvik Kraftstasjon. I tillegg har vi faste kunder rundt om i Norge som kjøper små og store produkter løpende. Blant annet har vi inngått samarbeidsavtaler med en av Nordens største grossister; Ahlsell. Dette var svært viktig for oss, da vi måtte ha en stor salgskanal inn mot markedet. For oss er volum viktig, på samme måte som det er viktig å kunne benytte allerede etablerte markedskanaler.

Hvilke andre aktører på Helgeland samarbeider dere med?

Willy

Willy Antonsen arbeider med varelageret, pakker varer og står for utsendelse, og oppdaterer Visma logistikksystem

– For oss var det viktig å være en deltaker i et aktivt næringsmiljø. Vi valgte derfor å bli leietaker i Sentrum Næringshage i Mosjøen, fordi vi mente at næringshagen ville gi oss et sosialt og faglig fellesskap. En av leietakerne i næringshagen er Friskgården som arbeider med å tilrettelegge arbeidstrening for mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom Friskgården kom vi i kontakt med Willy Antonsen, og vi har tegnet arbeidsavtale som gjør at han arbeider hos oss frem til høsten. Vi er svært fornøyde med samarbeidet, og med arbeidet Willy gjør for oss. Vi håper at arbeidsavtalen skal gå over i fast stilling. Det er også lyst ut to stillinger for salg for hhv øst- og vestlandsregionen.

Hvilke utfordringer har dere møtt?

– Det vi oppdaget ganske fort var at det er kapitalkrevende å ha varelager som gjør oss leveringsdyktige for krevende kunder. Det er også viktig å ha et helhetlig varespekter som gjør at vi kan være en totalleverandør av belysningsprodukter, fra små downlights til store industrilyskastere.

Båt

All skipsgods til Europa omlastes i Rotterdam, og herfra går det skip direkte til Alcoa i Mosjøen, og har med gods til LEDlux

Eierne av LEDlux har derfor gjort en mindre emisjon for å styrke egenkapitalen, og vi har gjort noen strukturelle endringer. Vi flyttet daglig leder- og økonomifunksjonen fra Sogndal til Bergen hvor Jonny Hjelle er daglig leder. På samme måte flyttet vi hovedlageret fra Bergen til Havnegate 66 i Mosjøen. Dette var viktig fordi vi da kunne utnytte synergier og ledig kapasitet på båten som skiper anoder fra Mosjøen Anode AS. Her fikk vi svært viktig hjelp av Kurt Jessen Johansson i Mosjøen Havn KF og Snorre Lund i MON. Deres bistand var avgjørende for etableringen av lageret i Mosjøen. I dag har vi varelager for ca. 3 millioner kroner, men dette varierer ettersom vareflyten går ut og inn av lageret.

Vi hadde ikke fullverdig produktsortiment, og måtte derfor se oss om etter en samarbeidspartner der vi hadde hull i vårt produktsortiment. For oss falt valget på selskapet Scott Products AS som vi inviterte inn som medeiere. Dette gav oss også tilgang til markedet for bolig og kontor, og samarbeidet fungerte så bra at vi startet en prosess i 2015 og -16 som medførte at vi fusjonerte våre selskaper i 2017. Vi valgte å videreføre selskapsnavnet LEDlux AS.

Produserer dere produktene selv?

– Noen av produktene er tegnet og egenutviklet ved kontoret i Mosjøen, og produsert ved våre samarbeidsfabrikker i Kina. Her vil jeg nevne egenutvikling av ledelysarmatur for tunnel, hvor vi allerede har hatt fine leveranser til blant annet Mesta AS. De øvrige produktene er produkter vi tester og godkjenner hos oss, og kjøper inn for salg. All produkttesting og kvalitetssikring skjer ved vårt kontor i Mosjøen. Vi er også i startfasen på utvikling av et produkt vi har svært stor tro på, og hvor vi søker en samarbeidspartner lokalt på Helgeland innen tema som kjøleteknikk, og hvor vi også søker en industriaktør for testing og utvikling i reelle industrimiljø.

Hvordan ser fremtiden ut?

– Vi jobber akkurat nå med KAEFER Energy som er en ledende leverandør av vedlikeholdstjenester til olje- og gassindustrien, hvor vi i juni leverer ny belysning til hele deres administrasjons- og produksjonsanlegg på Forus i Stavanger. Vi er også nå i anbudsfase på en betydelig belysningsleveranse til Statoil Kårstø hvor vi tror vi er en aktuell kandidat til kontrakt.

– Skal vi overleve som belysningsleverandør i det profesjonelle markedet, er vi avhengige av hard jobbing, gode produkter og innpass hos de profesjonelle aktørene. Dette krever mye ressurser hos oss, men er også en av våre viktigste utfordringer. Å lykkes her er et “være eller ikke-være” for oss. Vi opererer i et konkurranseutsatt og krevende marked hvor det er små rom for store feil.

http://www.ledlux.no/