Starte bedrift

Har du en forretningsidé eller vurderer du å starte opp egen næringsvirksomhet?

Sentrum Næringshage tilbyr hjelp til deg som ønsker å starte opp bedrift på Helgeland. Alle som har en forretningsidé har tilgang til inntil 3 timer gratis veiledning hos en av våre rådgivere.
Sentrum Næringshage har både verktøyene, kompetansen og viljen til å hjelpe deg til å planlegge de første skrittene mot din egen arbeidsplass. Vi følger deg så langt du trenger oss på veien for å få realisert drømmen om å skape din egen arbeidsplass. Gjennom vårt nettverk bestående av virkemiddelapparat, FoU aktører og etablerte bedrifter sørger vi for at forutsetningene blir de beste for å lykkes for deg og din idé.
For å avtale et møte, ta kontakt med en av våre rådgivere.


Ann Merete Brevik, Daglig leder
Mob: 907 17 957, E-post: [email protected]

Per Inge Dalheim, Seniorrådgiver
Mob: 482 61 398, E-post: [email protected]

Margrete Holmslet, Prosjektleder/Rådgiver
Mob: 928 63 481, E-post: [email protected]

Bedriftsutvikling


Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av utviklingsaktiviteter. Vi kan bistå deg i arbeidet med prosjektbeskrivelser, markedsplanlegging, rekruttering, organisasjonsendringer med mer. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid. Din bedrift kan bli næringshagebedrift ved å tegne en samarbeidsavtale. Gjennom denne avtalen vil dere få tilgang til vårt nettverk og de ressurser næringshagen til enhver tid har tilgjengelig.


Vekstsporet

VekstSporet er næringshagens unike verktøy for vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensial og at dette potensialet kan realiseres ved å fokusere på aktiviteter som kan bidra til innovasjon og vekst. Ved å bruke VekstSporet går vi inn i en dybdeprosess der vi samler bedriftens nøkkelpersoner for samtaler og bevisstgjøring. Samtalene tar utgangspunkt i en av 3 veksttavler. Dette bidrar til en god kartlegging av bedriftens ståsted. I prosessen finner vi sammen ut hvor «skoen trykker», som videre vil initiere og prioritere tiltak for å realisere vekst.
De 3 områdene er:
- Ledelse, organisasjon og strategi
- Salg og markedsføring
- Produkter/tjenester, utvikling og FoU
Selve prosessen tar inntil 3 timer. Bedriften får i etterkant en analyse og referat med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.
Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?
Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

Ann Merete Brevik, Daglig leder
Mob: 907 17 957, E-post: [email protected]

Per Inge Dalheim, Seniorrådgiver
Mob: 482 61 398, E-post: [email protected]

Margrete Holmslet, Prosjektleder/Rådgiver
Mob: 928 63 481, E-post: [email protected]
GrowthWheel er en visuell verktøykasse som hjelper innehavere med å ta beslutninger og iverksette tiltak på, som er de viktigste oppgavene for dagens selskaper. Systemet er fleksibelt, og kan tilpasses eksisterende verktøy og kundebehov. Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, og gir deg et 360° perspektiv på din bedrift.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste dette på din egen bedrift? Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

Ann Merete Brevik, Daglig leder
Mob: 907 17 957, E-post: [email protected]

Norsk katapult

Vår oppgave er å rekruttere bedrifter til Norsk katapult. Næringshagene gir gratis innovasjonsstøtte og utformer søknader for bedrifter som kan være aktuelle. Søknaden blir vurdert av et ekspertteam i næringshagene.


Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra idé til marked enklere.
Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.Rekruttering


Sentrum Næringshage kan bistå bedrifter i hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Vi kan hjelpe med utforming av annonse, annonsere i ulike medier, ta imot søknader og avklare kandidater samt gjennomføre intervjuprosesser. For mer informasjon om hva vi kan bidra med, ta kontakt med Per Inge Dalheim.

Per Inge Dalheim, Seniorrådgiver
Mob: 482 61 398, E-post: [email protected]

Strategiarbeid

Hvor er du?

Hvor vil du?

Hvordan kommer du dit?
Næringshagen kan bistå ledelse og styre i strategiarbeid. Vi har anerkjente verktøy som VekstSporet og GrowthWheel. Disse verktøyene hjelper bedriften til å peke ut områder med utfordringer og bedriftens mulighetsrom. Våre verktøy kan screene bedriften 360° og etablere strukturerte opplegg rundt planlegging og prosesser i strategiarbeid. Vi hjelper ledelsen å prioritere beslutninger og tiltak, samt bistår med å utforme videre handlingsplan.

Bli næringshagebedrift


Sentrum Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag. Vi er opptatt av å utvikle bedrifter og gründere med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig. .


Alle som inngår målbedriftsavtale vil kunne få finansiert utviklingsstøtte gjennom SIVA sitt Næringshageprogram. Som næringshagebedrift får virksomheten tilgang til alle næringshagens ressurser og nettverk, samt eksklusivt tilbud om:

- Inntil 6 timer årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial (Vekstsporet og/eller growthWheel)
- Mulighet for opptil 75% rabatt på næringshagens ordinære timepris
- Rabatt på kurs (BI), workshops og andre arrangementer i næringshagens regi
- Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom Innovasjon Norge, SIVA og næringshageforeningen
- Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater
- Tilgang til møterom på våre avdelinger (Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors)

Ønsker du å bli medlem eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på:
Telefon750 65 650
E-post [email protected]
Eller send melding via vårt kontaktskjema.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.