Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Newton ENGIA – Statoil energirom

Newton-rommet i Petro NH fungerer som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i regionen. Newton-rommet skal bidra til å løfte fokus på erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy kvalitet i undervisningen. Sentralt er da læringstrykk, utstyr og utøvende lærer.

Newton-rommet vil gjennom aktiviteter utover skoletid kunne bidra til å løfte allmennhetens interesse og forståelse for realfag. Sist men ikke minst; det kan være en arena for etterutdanning og inspirasjon, både for etablerte lærere og lærerstudenter.

IMGP2084

Newtonrommet er et spennende univers der deltakerne forsker på energi.

 

IMGP2088

Rommet er fullt av spennende utstyr for å eksperimentere med energi.

http://newton.no/