Martom AS
4. oktober 2018
Nordland Gear Inspeksjon AS
8. oktober 2018

Multiconsult ASA

Multiconsult er et rådgivende ingeniørselskap som tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult opererer innenfor syv ulike forretningsområder: bygg og eiendom, industri, olje og gass, vann og miljø, by og samfunn, fornybar energi og samferdsel. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle selskapets kontorer.

Avdeling Sandnessjøen, Petro Næringshage
Daglig leder Espen A. Gleinsvåg
Telefon 975 99 159
Epost [email protected]
Webside www.multiconsult.no