Grande Holding AS
3. oktober 2018
Grong Sparebank
29. september 2018

Grane Næringsutvikling AS

Grane Næringsutvikling as (GNU) er eid av Grane kommune og lokalt næringsliv. Selskapet er et verktøy for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn i Grane kommune, og skal bidra til styrking av eksisterende arbeidsplasser, nyskaping og etablering av nye arbeidsplasser.  Grane Næringsutvikling kan initiere og lede næringsrelaterte prosjekter og påta seg prosjekt- og næringsutviklingsoppdrag i samsvar med næringsplan og strategier.  Samarbeid med andre utviklingsaktører lokalt og regionalt vektlegges i stor grad både i prosjekt og øvrig næringsarbeid.

Avdeling Trofors
Daglig leder Ellen Schjølberg
Telefon 415 96 490
Epost [email protected]

Prosjektleder Margrethe Jønsson
Telefon 920 31 834
Epost [email protected]

Webside www.granenu.no