Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Styre

Styret i Sentrum Næringshage består av:

  • Sissel Hesjedal, styreleder
  • Arild Markussen, nestleder
  • Jarle Holberg
  • Trond Slettbakk
  • Christin Walen Strand
  • Knut Gullsen, vara
  • Siri Jacobsen, vara