Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Aktiv deltaker

Lyst til å bo, Lyst til å jobbe

Bolyst og næringsutvikling er to sider av samme sak. Derfor arbeider Sentrum Næringshage som aktiv deltaker i utvikling av lokalsamfunnet der det er relevant for næring og vekst, i tett samarbeid med kommuner, fylker, departement og virkemiddelapparatet. Næringshagen kan sette av både penger og arbeidsinnsats til slikt arbeid.