Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Hva og hvor

Sentrum Næringshage AS er i dag vertskap for mer enn 50 bedrifter og organisasjoner. Disse spenner fra enkeltmannsforetak, mellomstore selskap, og avdelingskontor for større konsern som har et kontor hos oss.

Bedriftene dekker mange bransjer, der de mest synlige er det marine miljøet, leverandører til industri innenfor olje- og gass og det merkantile/ investeringsmiljøet.

Sentrum Næringshage AS er et regionalt forretningsnettverk med attraktive kontorlokaler i Sandnessjøen, på Horvnes like utenfor Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. Næringshagen er en naturlig møteplass for bedrifter, offentlige aktører og FOU-miljø og et sosialt og faglig miljø der små og mellomstore bedrifter trives. Vi er en del av SIVAs innovasjonssystem og har som oppdrag å bidra til forretningsutvikling, innovasjon og nyskapning. Vårt hovedfokus er på vekst og utvikling for våre medlemmer. Næringshagens oppgave er å fungere som vertskap, initiativtaker og tilrettelegger.

Bedriftsnettverk

De rundt 70 bedriftene og over 250 personene i SNHH representerer et stort kunnskapsnettverk innenfor en rekke bransjer. Summen av våre medlemmers kontakter utgjør SNHHs samlede nettverk. Som medlem av SNHH har man tilgang til solide kompetansenettverk innenfor blant annet disse områdene:

  • KIFT (kunnskapsintensiv forretingsmessig tjenesteyting
  • Engineering (verkstedindustri, bygg/anlegg, olje/gass)
  • Marine fag
  • Veterinærfag
  • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • Økonomi
  • Jus
  • Samfunnsvitenskap
  • Forretningsutvikling
  • Kompetanseutvikling