Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Om oss

Hva er Sentrum Næringshage?

Sentrum Næringshage AS er et regionalt eier- og forretningsnettverk med formål å koble enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner i faglige og forretningsmessige allianser. Vi ønsker å utvikle robuste og attraktive forretningsmiljø med åpenhet og nærhet til verden omkring oss.

Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. I 2011 etablerte næringshagen landets første Petro NH på den nye forsyningsbasen på Horvnes i Sandnessjøen. Gjennom fysisk samlokalisering og å være et attraktivt kompetansemiljø skal vi bidra til forretningsvirksomhet og vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter. Et godt samspill med kapital- og eiermiljø lokalt og regionalt er vesentlig for å oppnå gode resultater og ca halvparten av bedriftene som idag er lokalisert næringshagen er etablert i løpet av den tiden næringshagen har vært i drift.

 

Visjon
Sentrum Næringshage vil arbeide for at Helgeland skal være kjent som mulighetenes region, dit det er interessant å komme, trivelig å være – og vanskelig å forlate. For å oppnå dette vil vi i vårt miljø arbeide for å dyrke fram forretninger, talent, teknologi og toleranse.

 

Hva er en næringshage?
En Næringshage er flere kunnskapsintensive bedrifter under samme tak. En slik samlokalisering gjør det lettere å samarbeide, dele erfaringer og bidra til egen og andres kompetanseheving. Her kan små bedrifter likevel være en del av et større fagmiljø. Dessuten vil felles fysisk infrastruktur og samarbeid om f.eks. resepsjon, møteromsfasiliteter og sekretærtjenester være kostnadsbesparende. Formålet er å skape fremtidsrettede og konkurransedyktige bedrifter i distriktene. I dag finnes det ca. 50 Næringshager rundt om i landet, men størrelse, aktivitet og organisering varierer mye.

Næringshagen er et verdiskapingsmiljø som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet.

 

Samarbeidspartnere
Sentrum Næringshage har et godt samarbeid med SIVA, Nordland Fylkeskommune og vertskommunene Alstahaug, Vefsn og Grane. Vi har også nært samarbeid med flere lokale aktører som Inkubator Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland med flere.