Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Penger til utvikling

Foran et lokale i Sentrum Næringshage i Mosjøen fylt opp av et foroverlent lokalt næringsliv, informerte Innovasjon Norge og Norges forskningsråd om midler som er tilgjengelige for utvikling og vekst i kommunens bedrifter .
-Vi ser et stort potensiale i Vefsn, og ønsker mange flere søknader fra næringslivet i kommunen, uttalte en engasjert Eivind Sommerseth fra Norges forskningsråd.