Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Omsorg

Gårdsopplevelser Nord ordner meningsfulle opphold for barn og voksne på gårder fra Nord-Trøndelag og helt til Troms fylke. Og alt koordineres fra kontoret i Sentrum Næringshage i Mosjøen.

God tilbakemelding

Sentrum Næringshage har sammen med andre næringshager i hele Norge vært gjenstand for en revisjon av drift og resultater. Resultatet er fortsatt driftsstøtte og godkjenning som videre deltaker i næringshageprogrammet.

Hjernetrening og moro

Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden er tema når Forskerfabrikkens sommerskole igjen inviterer til lek og læring i Newton Engiarommet i Sentrum Næringshages avdeling, Petro NH på Horvnes i Sandnessjøen. Ikke rart at den er fulltegnet hvert år.

Bærekraft og vekst

På Helgeland produseres i dag 5 % av verdens laks. Våre politikere ønsker vekst, og Sintef sier i en rapport at vi har arealer til en femdobling av oppdrettsvolumet. Er vi klare for det? Etter foredrag av daglig leder i LetSea AS 7. april ble en fullsatt sal hos Sentrum Næringshage litt klokere.

Utviklingssamarbeid

Når det alltid står nytraktet kaffe med noe attåt tilgjengelig, så er det lett å trives. Nye Clarion Hotel Kysten Sandnessjøen har vært en suksess siden oppstart, og inngår nå utviklingssamarbeid med Sentrum Næringshage for veien videre.

Kurs i skatt

Det er ikke ofte du hører ordene «skatt» og «gratis» brukt i samme setning, men nå kjører skatteetaten gratiskurs i skatt og beslektede temaer i Sandnessjøen 31. mars. Har du akkurat startet for deg selv, eller snart skal starte så er dette for deg.

En god start

Sentrum Næringshage, Brønnøysundregistrene, Mosjøen og omegn næringsselskap og Grane Næringsutvikling har regien når alle gründere og nyetablerte inviteres til gratis informasjon og inspirasjonsdag i Mosjøen 10. mars 2016.

Samling for Subsea

Oppmøtet var så stort at ekstra stoler måtte hentes inn da det 16. februar ble invitert til leverandørseminar i Sentrum Næringshages avdeling, Petro NH i Sandnessjøen. Er leverandørbransjen i Sandnessjøen klare til å gripe sin del av kaka når Subsea-lageret på baseområdet begynner å generere aktiviteter på slutten av året?

Skatteøya

Siden den første oppdrettslaksen kom i plastpose som flyfrakt på syttitallet en gang, har oppdrettsnæringen på Lovund blitt utviklet til en moderne og svært lønnsom industri. En skikkelig gullgruve for øya og landsdelen. Hva kan vi lære av dem?

Aktiv Eiendomsmegling best igjen

Aktiv Eiendomsmegler Helgeland etablerte seg i Mosjøen for få år siden. Siden da har de vært medvirkende til en suksess uten sidestykke; For femte året på rad har Aktiv Eiendomsmegling de mest tilfredse kundene i bransjen.