Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

« Tilbake til kalender

Etablererkurs

Kursets innhold

Kurset vil gi deg kunnskap og gode verktøy for å lykkes med å etablere og utvikle en lønnsom bedrift.

På samlingene vil du blant annet:

  • Utvikle din egen forretningsplan
  • Få kunnskap om økonomistyring, regnskap, finansiering
  • Få kunnskap om stiftelse av selskaper, aksjekapital og styre
  • Høre erfaringer fra andre etablerere
  • Nettverksbygging

 

Målgruppe

Kurset er beregnet på personer som har planer om å starte en bedrift. Kurset passer også for de som har drevet egen virksomhet en periode, og som har ambisjoner om å skape økt vekst i bedriften.

Kurset er forbeholdt kandidater fra Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna.

 

Kostnader

Deltakerne må betale kr 1000 i depositum, men får dette tilbake hvis de fullfører kurset og lager en forretningsmodell.

Deltakerne må bekoste reise og eventuell overnatting selv. Kurset dekker lunsj, kaffe og frukt hver dag.

 

Søknad og avklaringssamtale

På bakgrunn av søknaden fra kandidatene, blir det gjennomført en avklaringssamtale der fokuset vil være på personlig egnethet, motivasjon, kompetansebehov, forventninger og hva som kreves for å drive en bedrift. Kurssamlingene vil bli lagt til Sandnessjøen og Mosjøen.

Påmeldingsfrist: 5.februar 2018

 

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna.

 

Faglig innhold

Forretningsmodell (21-22 februar)

Kandidatene skal utvikle en forretningsmodell basert på Osterwalder-modellen (en metode for analyse av verdiskapingsprosessen, og hva som påvirker bedriftens vare- og tjenesteproduksjon)

 

Oppfølging av forretningsmodellen (15-16 mars)

Fokus på forretningsplanen med hovedvekt på utfordringer tiltak samt kunnskap om økonomistyring, budsjettering, etablererkostnader og finansiering. Tidligere entreprenører forteller om sine erfaringer.

 

Salg og markedsføring (18-19 april)

Generell kunnskap om salgsmetodikk og markedsføring. Du lærer å «Pitche» forretningsideen samt hvordan sosiale medier brukes innen markedsføring.

 

Praktisk informasjon (24 mai)

Registrering av selskaper, økonomistyring, krav til regnskap/revisjon, virkemiddelapparatet, NAV, skatt osv. Kandidatene forteller om sine erfaringer så langt.

 

Det vil bli gjennomført oppfølgingssamtaler med hver enkelt ca. 6 mnd. etter at siste samling er fullført. Alle etablerte bedrifter vil få tilbud om å bli målbedrift i Sentrum Næringshage der man får ytterligere oppfølging av bedriften.

  

Kontaktpersoner

Sentrum Næringshage AS:

Per Inge Dalheim (prosjektleder)

482 61 398, [email protected]

MON KF (Vefsn kommune):

Harald Wiggo Erdal (styreleder)

971 69 106, [email protected]

Grane Næringsutvikling AS:

Ellen Schjølberg (styremedlem)

415 96 490, [email protected]anenu.no

Hattfjelldal Vekst As:

Øyvind Nes (styremedlem)

992 69 982, [email protected]

Alstahaug kommune:

Stig-Gøran Olsen (styremedlem)

918 80 704, [email protected]

Leirfjord Kommune:

Øyvind Toft (styremedlem)

481 68 285, [email protected]

Herøy  Kommune:

Morten Sandbakken (styremedlem)

911 75 410, [email protected]

Dønna Kommune:

Tor Henning Jørgensen (styremedlem)

971 13 776, [email protected]

Din Bedriftspartner:

Jørn Clausen (fagansvarlig)

909 88 879, [email protected]

Kartvisning

Om denne hendelsen

Sentrum Næringshage, Sandnessjøen