Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Sparebank 1 regnskapshuset

Forretningsadresse: Sentrum Næringshage 8680 Trofors

Telefon/mobil: 4160 9999

E-postadresse: [email protected]

Foretaksnummer: 851 987 142

SpareBank 1 Regnskapshuset har som mål å bli en av de dominerende aktørene som vokser frem i regnskapsbransjen. Landets nest største finansaktør gir oss gjennom eierskapet både en sterk finansiell og industriell kraft. Den skal vi benytte til å påvirke utviklingen i bransjen og ta regnskapstjenestene til et nytt nivå.

I tråd med fundamentet for SpareBank 1 – alliansen bygges regnskapsvirksomhetene opp med regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet. I den etablerte alliansen vil det skje et samarbeid, der merkevare, teknologi,  kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt

Alliansen vil være tuftet på:

  • Lokalt eierskap
  • Nærhet til kundene
  • Proaktiv og høy rådgiverkompetanse
  • Effektive arbeidsprosesser
  • Utvikling og fremtidsrettede konsepter
  • Moderne teknologiske løsninger
  • Kvalitetsfokus

Ansatte