Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene på Sør- og ytre Helgeland

Ansatte