Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Helgeland Sparebank

Forretningsadresse: Strandgata 31

Postadresse: 8654 Mosjøen

Telefon/mobil: 04516

Webside: www.hsb.no/privat/

Foretaksnummer: 973184865

Helgeland Sparebanks røtter er dypt forankret i helgelandsk jord, og banken er levende opptatt av det som skjer i regionen. Derfor er bankens visjon å være «en drivkraft for vekst på Helgeland». Dette betyr kort og godt at Helgeland Sparebanks viktigste oppgave er å gjøre sitt til for at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet i.

Ansatte