Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Friskgården

E-postadresse: [email protected]

Webside: frisknett.no

Foretaksnummer: 953176343

Organisasjonsform: AS

Friskgårdene bygger på en helsefremmende (salutogen) tilnærming. Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger. Å styrke menneskers robusthet til å mestre et arbeidsliv er sentralt. Med det som utgangspunkt har Friskgården tatt mål av seg til å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer: Hvordan flere av de 800.000 som står utenfor arbeidslivet kan få en rolle som aktiv deltaker i et arbeidsliv, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen.

Ansatte