Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Folkeuniversitetet

Forretningsadresse: Sentrum Næringshage, Fearnleysgt 8 8656 Mosjøen

Telefon/mobil: 996 48 658

E-postadresse: [email protected]

Webside: fu.no

Foretaksnummer: 971438738

Folkeuniversitetet tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå, yrkesopplæring, bedriftstilpasset opplæring, kurs innenfor språk, kunst og kultur.

Ansatte