Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Grong Sparebank

Forretningsadresse: Sentrum Næringshage, C.M. Havigs gate 27 /29, 8656 Mosjøen

Telefon/mobil: 90964444

E-postadresse: [email protected]

Webside: www.grong-sparebank.no

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos.

Banken har en strategi om å være best på kundeservice, og bankens kjerneverdier er :
– Tilgjengelig
– Beslutningsdyktig
– Kompetent
– Ordentlig
– Personlig

Sammen med 78 andre lokale sparebanker og OBOS, eier Grong Sparebank Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika Alliansen har et landsdekkende filialnettverk med over 200 kontorer.

Eika Alliansen er eid av 75 lokalbanker. Lokalbankene har et landsdekkende filialnettverk med 200 kontorer. I tillegg kommer Aktiv Eiendomsmegling med omkring 60 kontorer. Vi har i dag en samlet kundemasse på over èn million kunder.

Ansatte