Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Aqua Kompetanse AS

Telefon/mobil: 959 91 162

E-postadresse: [email protected]

Webside: aqua-kompetanse.no

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Namsos, Rørvik og Lovund. Vår stab av veterinærer, biologer og oceanografer – samt andre fagfolk innen havbruk og fiskehelse – utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann. Vi leverer miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter. Vi utfører dessuten fjordovervåkning, kartlegging av bunntopografi og utredninger av renseanlegg.

Ansatte