Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Aker BP ASA

Forretningsadresse: Petro Næringshage, Horvnes 8805 Sandnessjøen

Postadresse: Petro Næringshage, Horvnes 8805 Sandnessjøen

Telefon/mobil: 51 35 30 00

Foretaksnummer: 989 795 848

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

Ansatte