Vi søker ny Administrerende direktør

Sentrum Næringshage (SNH) er en aktiv tilrettelegger for innovasjon og kunnskaps- og forretningsutvikling på Helgeland for gründere, etablerte bedrifter og andre aktører.

SNH er involvert i prosjekt og kurs som blir finansiert av private eller offentlige oppdragsgivere. Vårt verdiløfte til våre kunder er å være verdiskapende, tilføre økt kompetanse og nettverk. SNH er operatør av næringshageprogrammet i Siva. Selskapet har ambisjon om å være en vital innovasjonsaktør for hele Helgelandsregionen. Selskapet har i dag tre ansatte knyttet til våre fire avdelinger. Næringshagen er representert med lokaliteter i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors.

Dette er en spennende og utfordrende stilling i en region i vekst, med et allsidig næringsliv.

Ønskelige kvalifikasjoner
• Høyere utdanning (sterk realkompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse)
• Høy forretningsforståelse
• Erfaring fra innovasjons- og utviklingsprosjekter

Arbeidsoppgaver
• Ha hovedansvar for videreutvikling og drift av et attraktivt næringshagetilbud på alle lokasjonene i Sentrum Næringshage
• Ha både den strategiske ledelsen og delta aktivt i den operative aktiviteten. I dette inngår personal – og økonomiansvar
• Arbeide med utvikling av alle bedriftene i næringshagen
• Sørge for at næringshagen leverer i forhold til de mål som er satt for virksomheten
• Videreutvikle og ivareta organisasjonens miljø og kultur

Administrerende direktør rapporterer direkte til styret og styrets leder.

Personlige egenskaper
Vi søker en samlende og tydelig leder, utadvendt og initiativrik, som evner å skape motivasjon, tillit og engasjement i sine omgivelser. Vår administrerende direktør skal være en lagleder som kan tilføre bedriftene og nettverket en merverdi for utvikling og forretningsfokus.

Vi kan tilby god lønns- og pensjonsordning.

Mer informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Mona Vistnes tlf. 970 96571.

Søknad sendes til [email protected] innen 13.02.2018.