Støtte til næringslivet

Forskningsrådet deler ut 9 milliarder i støtte til næringslivet hvert år. -Mye mer av dette bør havne i Nordland fylke, fortalte Forskningsrådets regionansvarlig i Nordland, Bjørn Gjellan Nielsen til et engasjert publikum ved Sentrum Næringshages Temalunch 30 november.

Forskningsrådets Bjørn gjellan Nielsen hadde med seg mange forskjellige programmer for støtte til næringslivet på månedens Temalunch i Sentrum Næringshage.

Det finnes programmer som gir støtte til alt fra enkel innovasjon i små bedrifter til tunge forskningsprosjekter.

Gjellan hadde spesielt fokus på ordningen med «SkatteFUNN», som gir en bedrift skatterefusjon hvis de utfører utviklingsprosjekt og er innenfor visse kriterier. –Vi tror at mange flere bedrifter på Helgeland bør sende søknader på denne ordningen, fortalte Gjellan.

Sentrum Næringshage stilte med rådgivere som var tilgjengelige for de oppmøtte.

Engasjert publikum i Mosjøen.

 

Les mer om Forskningsrådet