Mulighetenes region

Det var en lydhør forsamling i en smekkfull konferansesal hos Fru Haugans Hotel i Mosjøen som tok inn budskapet fra daglig leder i Sentrum næringshage da han åpnet leverandørseminaret «markedsplass Mosjøen» mandag 21. november.

Prosjekter for flere milliarder er planlagt på Helgeland i årene som kommer, alt fra veibygging til vindmøllepark, og 120 deltakere i leverandørbransjen kjente sin besøkelsestid når Sentrum næringshage med samarbeidspartnere arrangerte leverandørseminar i Mosjøen.

Fin vekst i Mosjøen

Etter noen ord om fremtid og muligheter fra daglig leder i Sentrum næringshage, Jan Sandbukt, så fikk vi høre om stor vekst og spennende muligheter i Mosjøen fra en entusiastisk leder i Mosjøen næringsforening, Haakon N. Johansen. Han kunne blant annet fortelle om store endringer i sentrum, med både utvidelse av Sjøsiden senter og bygging av Kvartal 20.

 

Internasjonalt

Magne Krutnes fra Alcoa presiserte blant annet kravet til god HMS som et absolutt krav de har til nye samarbeidspartnere

Magne Krutnes fra Alcoa presiserte blant annet at god HMS er et absolutt krav de har til nye samarbeidspartnere

Magne Krutnes fra Alcoa kunne melde om store investeringer i modernisering og ennå mer bærekraftig drift.

–Hvis vi ikke stadig rasjonaliserer og innoverer for å finne bedre og mer bærekraftige løsninger, så er kanskje ikke her i fremtiden, fortalte Krutnes. Det som planlegges nå er utvidelse av utskipingshavn og automatisering av funksjoner i produksjonen.

Denne planen ser forløpig ut til å fungere bra: Alcoa Mosjøen er i dag verdens reneste smelteverk, og er ledende på HMS og bærekraft.

Utover dagen fikk vi også innlegg fra Øyfjellet vindpark, Vefsn kommune, Statens vegvesen og SHMIL, som alle meldte om tildelinger av kontrakter fremover.

Are Andersen fra Øyfjellet vindpark håper å komme i gang med prosjektet som i anleggsfasen vil kreve 1.600 årsverk.

Are Andersen fra Øyfjellet vindpark håper å komme i gang med vindmølleprosjektet som i anleggsfasen vil kreve 1.600 årsverk.