Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Regionsenter Sandnessjøen

Hva betyr Sandnessjøens rolle som regionsenter for oss som bor her, og hvordan bør byen formes videre slik at den blir en god plass for alle? Dette er noen av spørsmålene som stilles når Sentrum Næringshage sammen med partnere inviterer til Byromseminar 19. og 20. september.

En viktig forutsetning for at byer kan ta rollen som regionsenter, er god dialog mellom planmyndigheter, næringsliv og innbyggere på tvers av kommunegrensene. Hvis målet er at byen skal oppleves å være til for alle, krever dette god planlegging og omtanke i utforming av byrom og lokalisering av tjenester, handel, kulturtilbud og øvrig infrastruktur.

Byromseminaret setter fokus på hva det innebærer for en by som Sandnessjøen å være et regionsenter, og hvilke verktøy vi kan ta i bruk for å sikre god medvirkning og dialog i byutviklingen.

Byromseminar Nordland for 2016 arrangeres av Sentrum Næringshage, Alstahaug kommune og Nordland Fylkeskommune, og knyttes opp mot pågående arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Byromseminaret går over to dager med seminar, byvandring med Kåre Hansen, og workshop neste dag. Seminaret er gratis, og det er anledning til å melde seg på en eller begge dagene.

 

Klikk her for å melde deg på byromseminaret