Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

gutt.ku

Nærhet til dyr er noe mange opplever for første gang når de besøker en gård.