Nærhet til dyr er noe mange opplever for første gang når de besøker en gård.

Omsorg

Gårdsopplevelser Nord ordner meningsfulle opphold for barn og voksne på gårder fra Nord-Trøndelag og helt til Troms fylke. Og alt koordineres fra kontoret i Sentrum Næringshage i Mosjøen.

Når Gårdsopplevelser Nord arrangerer avlastningsopphold for barn eller voksne på en gård i sitt nettverk, så blir aktiviteten spesielt tilrettelagt for hver enkelt bruker, og kan dreie seg om turer i skogen, stell av dyr eller grilling i fjæra. Alle kan være med på noe som de finner interessant.

DSC_0371

Styreleder og saksbehandler i Gårdsopplevelser Nord har funnet seg godt til rette i Sentrum Næringshages nettverk.

Inkluderende

-De som er på gårdsbesøk blir inkludert som en del av familien, og får i tillegg til andre morsomme aktiviteter, også være med på det daglige arbeidet på gården, forteller Styreleder og saksbehandler Øystein Nordås, som akkurat har flyttet inn i lokalene til Sentrum Næringshage i Mosjøen.

-Da vi trengte nye lokaler falt valget på Sentrum Næringshage sier Nordås. Her har vi kjapt blitt inkludert i et større nettverk og føler oss velkomne. Dette er en bra plass å være.

For tiden jobber folkene hos Gårdsopplevelser med utvikling av prosjektet «Inn på tunet», der nasjonale føringer ligger til grunn for utvikling av omsorgstjenester med utgangspunkt i brukerens behov.