God tilbakemelding

Sentrum Næringshage har sammen med andre næringshager i hele Norge vært gjenstand for en revisjon av drift og resultater. Resultatet er fortsatt driftsstøtte og godkjenning som videre deltaker i næringshageprogrammet.

 

Strengere krav

For å styrke det nasjonale næringshageprogrammet vil driftsstøtten fra SIVA (Selskapet for industrivekst SF) til næringshagene som deltar i næringshageprogrammet legges om fra og med andre halvår 2016, slik at gode resultater er et krav for videre deltakelse.

Dette betyr at mange næringshager nå faller ut av ordningen med offentlig støtte, men også at de næringshagene som skaper resultater totalt får økt sitt driftsbudsjett.

-Vedtaket om vår videre deltakelse i næringshageprogrammet og fortsatt støtte til driften skapte fin stemning hos oss i næringshagen da vi fikk beskjeden, forteller en glad daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Motivasjon for vekst

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

-Jeg velger å se på dette som en anerkjennelse av den jobben vi har gjort med økt fokus på aktiviteter som skaper vekst de siste par årene, og synes det er spesielt fint at undersøkelse blant våre medlemmer- de vi jobber tett med til daglig, har vært et viktig verktøy i vurderingen av oss, sier Sandbukt, som tror at den gode tilbakemeldingen vil motivere alle ansatte i næringshagen til forsterket innsats for verdiskapende aktivitet på Helgeland.