Clarion Hotel Kysten ligger svært sentralt i Sandnessjøen ved havna.

Utviklingssamarbeid

Når det alltid står nytraktet kaffe med noe attåt tilgjengelig, så er det lett å trives. Nye Clarion Hotel Kysten Sandnessjøen har vært en suksess siden oppstart, og inngår nå utviklingssamarbeid med Sentrum Næringshage for veien videre.

Clarion Collection Hotel Kysten som ligger sentralt ved havna i Sandnessjøen sentrum,  var et velkomment innslag i bybildet når de åpnet dørene i 2014. Når de nå tegner samarbeidsavtale med Sentrum Næringshage sikrer de seg en medhjelper for utviklingen i årene som kommer.

clarionwenche

Daglig leder i Clarion Kysten Hotel, Erlend Fardal Lunde, ønskes velkommen som nytt medlem i Sentrum Næringshage av avdelingsleder Wenche Marseliussen.

Tilrettelegger

Sentrum Næringshage skal initiere og legge til rette for nyskapingsaktiviteter og utvikling for målbedriftene.  Næringshagen skal bidra til kompetanseutvikling gjennom for eksempel temamøter, kurs og annen utveksling av erfaring og kunnskap. Næringshagen skal videre være en aktiv koblingsaktør som kobler bedrifter opp mot relevante støttespillere til en hver tid.

Som medlem og målbedrift i Sentrum Næringshage vil Hotel Kysten framover har tilgang på næringshagens tjenester, og har i tillegg inngått avtale om bruk av Sentrum Næringshages møtelokaler i Sandnessjøen for sine gjester.