Daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen, fremførte et engasjert foredrag om bærekraft og muligheter i oppdrett.

Bærekraft og vekst

På Helgeland produseres i dag 5 % av verdens laks. Våre politikere ønsker vekst, og Sintef sier i en rapport at vi har arealer til en femdobling av oppdrettsvolumet. Er vi klare for det? Etter foredrag av daglig leder i LetSea AS 7. april ble en fullsatt sal hos Sentrum Næringshage litt klokere.

Potensialet for økt verdiskaping i norsk biomarin industri er stort, dette ifølge en analyse gjort for SINTEF og NTNU (les analysen her).  Men for å nå en  fem- eller seksdobling av fisk fra oppdrett er det krav om at det må skje på en bærekraftig måte.

Kristian Johnsen, som er daglig leder i LetSea AS, som er Norges største private marine forskningsstasjon tok forsamlingen gjennom noen av utfordringene næringen står over for, og snakket om mulige løsninger.

Foredraget ble fremført foran en fullsatt sal.

Foredraget ble fremført foran en fullsatt sal.

Mange veier til målet

Han var innom landbasert oppdrett, triploid laks (steril laks) og flere måter å bekjempe lakselus på. Rognkjeks som luseplukker blir brukt i stort omfang på forskningsstasjonen, og kan vise til gode resultater i arbeidet med å holde lusebestanden nede på akseptable nivåer.

 

Les mer om LetSea her.

Vi takker Sparebank1 Nord-Norge for lunchen som ble servert under tilstelningen.