En god start

Sentrum Næringshage, Brønnøysundregistrene, Mosjøen og omegn næringsselskap og Grane Næringsutvikling har regien når alle gründere og nyetablerte inviteres til gratis informasjon og inspirasjonsdag i Mosjøen 10. mars 2016.

Arrangementet Starte og drive bedrift-dagen, har etter hvert blitt et gjennomarbeidet og etterspurt tilbud til gründerne og nystartede foretak. Her stiller offentlige etater, bank- og lokale veiledertjenester opp for å informere og inspirere.
– Nå er turen kommet til Mosjøen, og vi ønsker også deltakere fra nabokommunene velkommen. Tilsvarende arrangementet har vi hatt flere steder i 2015, og tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært veldig positive sier Signar Slåttøy v/Brønnøysundregistrene.

Et knippe gründere fra Sentrum Næringshages etablererskole som baserer seg på fire to-dagers samlinger gjennom ett år.

Sentrum Næringshages etablererkurs er allerede etablert som et populært tiltak med fire to-dagers samlinger gjennom året. Her et knippe deltakere fra siste samling.

Grûnderskole Helgeland er et samarbeidsprosjekt, her representert Ellen Schjølberg fra Grane Næringsutvikling, Wenche Marseliussen fra Sentrum Næringshage, og Harald Wiggo Erdal fra Mosjøen og omegn næringsselskap.

Etablererkurs Helgeland som allerde er godt i gang er et samarbeidsprosjekt mellom flere. Her representert ved Ellen Schjølberg fra Grane Næringsutvikling, Wenche Marseliussen fra Sentrum Næringshage, og Harald Wiggo Erdal fra Mosjøen og omegn næringsselskap.

Vil at etablerere skal lykkes

Bakgrunnen for den gratis informasjonsdagen, er at nyetablerere skal få bedre kjennskap til hva som er viktig å tenke på når de skal starte og drive bedrift.
– Vi ønsker at gründerne skal lykkes med sin etablering. Meningen er at de som tenker å etablere bedrift skal få så mye relevant informasjon som mulig i kortform. Du lærer ikke hele prosessen på én dag, men du skal få nok info til å vite det viktigste, hva du bør se nærmere på og hvem du kan kontakte. Også relativt nystartede foretak kan ha stort utbytte av dette. Det viser tilbakemeldingene vi har fått etter flere tilsvarende arrangementer, sier Slåttøy.

Treffer mange

Det har vært veldig godt oppmøte på gjennomførte arrangement, og deltakerne har gitt veldig god tilbakemelding på verdien av å få møte et bredt sammensatt team av foredragsholdere.
– På agendaen har vi to gründere som forteller sin historie fra ide til etablering, informasjon fra lokale etablererveiledere Sentrum Næringshage AS, Mosjøen og omegn næringsselskap KF, Grane næringsutvikling AS, Altinn, NAV, NORID, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Patentstyret, Altinn, Brønnøysundregistrene og Sparebank 1 Nord-Norge. Disse foredragene åpner for videre spørsmål som deltakerne kan få svar på ved å besøke standen under pausene. I pausene blir det også tid til å møte andre og bygge nettverk, sier Slåttøy som minner om at det er viktig å treffe andre i samme situasjon.

Håper på god oppslutning

Vi er glade for at dette arrangementet kan legges til Mosjøen og vi håper at de som tenker på å starte egen bedrift i denne regionen, eller startet siste året kommer på arrangementet, sier Signar Slåttøy v/Brønnøysundregistrene

Arrangementet er gratis for deltakerne. Påmelding til: http://snhh.no/hendelse/etablererkurs-3/

Informasjon:     http://startedrivedag.brreg.no/?page_id=473

              

Kontaktpersoner:

Sentrum Næringshage AS v/Wenche Marseliussen, mobil: 41616160 e-post: [email protected]

eller Brønnøysundregistrene v/Signar Slåttøy, mobil: 99516526 e-post [email protected]