Det skapes store verdier hos de 400 fastboende på Lovund.

Skatteøya

Siden den første oppdrettslaksen kom i plastpose som flyfrakt på syttitallet en gang, har oppdrettsnæringen på Lovund blitt utviklet til en moderne og svært lønnsom industri. En skikkelig gullgruve for øya og landsdelen. Hva kan vi lære av dem?

Et lite øysamfunn som generer årlig omsetning for nesten 4 millioner for hver av de ca. 400 fastboende bør kunne være nyttig for andre næringsdrivende å se nærmere på.

En viktig del av Sentrum Næringshages arbeid er å skape møteplasser for medlemmene, for slik å legge til rette for å skape nytt samarbeid som igjen kan føre til verdiskaping.

Fristende lagune, men litt hustrig for bading nå, mener Christian Sivertsen og Tom Gøran Skog.

Fristende lagune, men litt hustrig for bading nå, mener Christian Sivertsen og Tom Gøran Skog.

Før helgen besøkte Sentrum Næringshage sammen med Tom Gøran Skog i SubSeaComm AS og Christian Sivertsen i Advanced 3D Solutions øya Lovund for å se nærmere på Nova Seas virksomhet.

Godt mottatt

Vi ble godt mottatt av Nova Sea, og fikk inntrykk av et pulserende, moderne ungdommelig samfunn fullt av vitalitet med tro på framtiden. Den høye automatiseringsgraden i selve produksjonen av laks imponerte de besøkende. Det samme gjorde badelagunen som var bygd med tilhørende topp moderne boliger.

Det ble også tid til å besøke kystinkubatoren og daglig leder Siw Moxness, som så gode muligheter for nettverksbygging mellom Lovundsamfunnet og næringshagens medlemmer.