Samling for Subsea

Oppmøtet var så stort at ekstra stoler måtte hentes inn da det 16. februar ble invitert til leverandørseminar i Sentrum Næringshages avdeling, Petro NH i Sandnessjøen. Er leverandørbransjen i Sandnessjøen klare til å gripe sin del av kaka når Subsea-lageret på baseområdet begynner å generere aktiviteter på slutten av året?

8. mars er det offisiell åpning av den nye subsea-hallen som er reist på Horvnes i Sandnessjøen. De flere tusen kvadratmeterne skal bli brukt til lagring av utstyr og verktøy i tilknytning til Skarv og Aasta Hansteen. Det blir etter hvert lyst ut kontrakter på alt fra verkstedtjenester til renhold.

Den nye subsea-hallen har plass til både verksted og stor kapasitet som lager for offshore-utstyr.

Den nye subsea-hallen har plass til både verksted og stor kapasitet som lager for offshore-utstyr.

Hallen gjør det mulig å ta utstyr på land i Sandnessjøen, og for å forberede leverandørene i regionen tar Nordland Fylkeskommune initiativ til et prosjekt over fire måneder for å hjelpe de bedriftene som ønsker å komme i posisjon for å vinne kontrakter fra operatørene.

Prosjektleder Annbjørg Skjerve informerte om den nye hallen.

Prosjektleder Annbjørg Skjerve informerte om den nye hallen.

Prosjektlederne Svein Skogsøy fra Inkubator Helgeland og Annbjørg Skjerve hadde fullt hus når de informerte om målet for prosjektet; «lokale aktører skal være kompetente og klare til å konkurrere om kontraktene som lyses ut».

I en kommentar fra daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt, sier han at det nå er viktig å «gjøre det enkelt» for operatørene å velge Sandnessjøen når kontrakter tildeles.

-Fra Skarv og Aasta Hansteen er det omtrent samme avstand til Sandnessjøen som til Kristiansund, så operatørene står fritt til å hente tjenester der det lønner seg. Det betyr at leverandørbransjen på Helgeland må sørge for å kvalifisere seg og vise at de kan samarbeide for å få de store kontraktene, forteller Sandbukt.

Daglig leder i Jan Sandbukt oppfordrer til kvalifisering og samarbeid for å få kontrakter.

Daglig leder i Jan Sandbukt oppfordrer til kvalifisering og samarbeid for å få kontrakter.