Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Mekanisk ingeniør (leder)

Mekanisk ingeniør vil ha det overordnede ansvar for alle prosjekt innen det mekaniske fagområdet. Ansvarsområdet vil blant annet være spesifikasjon av mekanisk utstyr i henhold til kundekrav, relaterte lover og regler, innkjøp av mekanisk utstyr, kontroll av utstyr fra leverandører og være hovedansvarlig for til kvalitet, kostnader og planlegging. I tillegg skal mekanisk ingeniør være kundens hovedkontakt, forstå de tekniske utfordringene og sørge for at valgt løsning er i overensstemmelse med forventningene. Lede og overvåke arbeid utført av eget personell eller andre bedrifter, lede og gjennomføre prosjekter i henhold til kundens krav, skrive og gjennomgå mekaniske spesifikasjoner og samarbeide med kunde og eventuelle tredjeparter.

For stillingen:

-Høgskole/universitetsutdanning på minimum Bachelor nivå
– 5 – 10 års relevant yrkeserfaring
– Erfaring som leder, prosjektleder og teamleder
-Snakke engelsk og norsk flytende
– Dyktig i kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner
– Være reisevillig
-Arbeidssted Mosjøen (Alcoa området)
Ta kontakt med Per Inge Dalheim (tlf. 48261398) hos Educo Rekruttering AS for mer informasjon. CV på engelsk sendes på mail [email protected] innen 15. februar 2016.