Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Daglig leder

Vi søker ny daglig leder som kan lede bedriften videre
fremover i en spennende tid.

Se detaljer her.