Årets navn 2015

Applausen gikk høylydt og langvarig hos de fremmøtte under julelunchen i Sentrum Næringshages avdeling i Mosjøen da Geir Breiland ble tildelt tittelen Årets navn.

Spenningen steg blant de fremmøtte da administrerende direktør i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt, leste opp begrunnelsen for årets tildeling:

-Kandidaten har på en utmerket måte jobbet målrettet for å få ny forretningsvirksomhet etablert på Helgeland. Ved å være sentral i prosessen med å få Grong Sparebank etablert i Mosjøen har han medvirket til at regionen er tilført kompetanse og arbeidsplasser. Grong Sparebanks avdeling i Mosjøen ble åpnet tidlig i 2015 og utgjør sammen med allerede eksisterende avdeling for eiendomsmegling og forsikring et komplett finanshus for Mosjøen og resten av Helgeland.

DSC_0246

En glad prisvinner: Geir Breiland med synlig bevis for tittelen Årets navn.

Felles innsats

Det var en tydelig rørt Geir Breiland som fikk overrakt diplom og blomster. Han fortalte litt om den langvarige satsingen med oppbygging i Mosjøen, og presiserte at det de hadde fått til var på grunn av felles innsats. «Den som jobber på lag med dyktige kolleger har større sjans for å lykkes».

 

Årets navn er en hederstittel som- med forbehold om verdige kandidater, deles ut av Sentrum Næringshage en gang i året. Tittelen er ment å skulle gi et synlig bevis på næringshagens- og dens medlemmers respekt og bifall. Prisen gis til en ansatt i medlemsbedrift i Mosjøen, Sandnessjøen eller Trofors som i løpet av året 2015 på en positiv måte har bemerket seg innen blant annet verdiskaping, forretningsutvikling, innovasjon eller omdømmebygging. Også annen virksomhet kan kvalifisere til tittelen.

En komite bestående av to medlemmer, samt en person fra Sentrum Næringshages stab vurderer de innkomne forslagene og tildeler prisen hvis verdige kandidater.