Lønnsomt vedlikehold

Med atten års erfaring som industrimekaniker, de siste åtte med spesialisering på gir og drivverk, er Olaf Heinze i Nordland Gear Inspeksjon en sjelden vare på Helgeland. Kalenderen hans er allerede fullbooket ut året.

Det er ofte store dimensjoner over maskindelene som Olaf Heinze i Nordland Gear Inspeksjon AS undersøker når han reiser rundt i Nord-Norge og inspiserer gir og drivverk. Mange av kundene har behov for planmessig kontroll av lager og tannhjul i store installasjoner. Tjenestene som tilbys av Sentrum Næringshages nyeste medlem er allerede svært etterspurte.

Gir og drivverk i store installasjoner som vindmøller og vannkraftverk kan utløse lang nedetid og store kostnader ved havari. Jevnlig inspeksjon er derfor en viktig del av driften i industri, oljesektoren, hos kraftprodusenter med flere.

Når et lager er så stort som dette kan følgeskadene bli store hvis det havarerer.

Forutsigbar drift

-Plutselig havari i store installasjoner som for eksempel vindmøller skjer ofte når det passer veldig dårlig, og reparasjon blir gjerne svært mye dyrere enn vedlikehold etter regelmessig inspeksjon hadde vært. De bedriftene som foretar jevnlige inspeksjoner har en tryggere og mer forutsigbar- og som oftest rimeligere drift forteller Olaf Heinze.

Som bosatt i Mosjøen og eneste ansatte i Nordland Gear Inspeksjon AS synes Olaf at det var greit å bli medlem i Sentrum Næringshage;

Som medlem i næringshagen har Heinze tilgang til alle lokasjonene. Her fra et besøk i Petro NH på baseområdet i Sandnessjøen.

Som medlem i næringshagen har Heinze tilgang til nettverk og lokaler på alle lokasjonene i Sentrum Næringshage. Her fra et besøk i Petro NH på baseområdet i Sandnessjøen.

-Det å være en del av forretningsmiljøet i næringshagen gir meg et viktig kontaktnett både sosialt og faglig, og base i Mosjøen er svært sentralt for å påta seg jobber i hele Nord-Norge samt over grensen til Sverige, sier Heinze.