Teknologi for fremtiden

Hvordan skape entusiasme for teknologi hos barn og unge? Innovasjon, realfag og distriktsutvikling var tema for Tekna og Sentrum Næringshages seminar sist fredag.

Norge trenger teknologisk utvikling og innovasjon, men for at dette skal kunne realiseres må vi ha barn og ungdom som interesserer seg for teknologi- og som ønsker å utdanne seg og jobbe innen teknologiske fag. Flere av deltakerne på fredagens seminar mente å ha løsningen for dette.

 

Forsamlingen ble ønsket velkommen av Kjell Hansen fra Sentrum Næringshage og Florian Kindle fra Tekna Helgeland før de fikk servert en rekke engasjerende foredrag.

Noen av de viktigste oppfordringene som kom i løpet av dagen er at barn må få starte med teknologi fra tidlig alder, gjerne i barnehagealder.

-La barna tidlig få forståelse av matematikk som et verktøy, kom som et ønske fra Eirik Jåtten ved Teknolab skole.

 

Programmet for dagen var slik:

Ellen Schjølberg fra Grane Næringsutvikling var møteleder. Her med Florian Kindl fra Tekno Helgeland.

Ellen Schjølberg fra Grane Næringsutvikling var møteleder. Her med Florian Kindl fra Tekno Helgeland.

 

  • 10.00-10.15 Velkommen v. Jan Sandbukt (SNH) og Florian Kindl (Tekna Helgeland)
  • 10.15-11.00 Tjerand Silde, Lær Kidsa Koding, “Fra bruker til skaper av teknologi”
  • 11.00-11.45 Eirik Jåtten, TeknoLabSkole “aktiv læring – prøve ut prinsipper og ideer”
  • 12.30-13.00 Jan Frode Haugaløkken, ITELab ; “3D-teknologi som verktøy for distriktsutvikling”
  • 13.00-13.20 Teknoparken, “Synliggjøring av idèer ved bruk av 3D-teknologi”
  • 13.20-13.45 Minikraft AS, “bruk av moderne teknologi for fremstilling av avanserte komponenter”