En suksess

Tanken bak Petro Næringshage i Sandnessjøen, en avdeling i Sentrum Næringshage, var å skape et klyngemiljø for gass- og oljeindustrien der bransjefolk skal møtes og sammen skape utvikling. En masteroppgave fra Universitetet i Nordland bekrefter at nettopp dette har skjedd.

 

Ønske om utvikling

Da Petro Næringshage ble bygd, ønsket Sentrum Næringshage primært å sikre at små og mellomstore petro-relaterte bedrifter skulle finne seg til rette i Sandnessjøen, og få utviklingsmuligheter sammen med andre beslektede bedrifter i en klynge (samlokalisering).

Det meste av teori og praksis viser at næringsklynger som dette normalt skal oppnå flere fordeler i forhold til resten av bransjen som ikke er i klynge, blant annet høyere grad av innovasjon, både på grunn av mer samarbeid, og også på grunn av tøffere konkurranse innad i klyngen, som dermed tvinger frem utvikling hos deltakerne.

Tanken bak samlokalisering av beslektede bedrifter for å oppnå høy grad av innovasjon er ikke ny. Økonomisk teori er ganske enig om at bedrifter i klynge oppnår samlet større konkurransekraft enn de som ikke er i klynge.

 

Fungerer det i Petro Næringshage?

Har Sentrum Næringshages ønske om utløsing av klyngeeffekter med hensyn til kunnskapsoverføring og innovasjon i Petro NH blitt en realitet?

IMGP5221

Petro Nh har siden åpningen i 2011 vært samlingssted og storstue for det som rører seg innen olje og gass på Helgeland.

Positiv tilbakemelding fra bedriftene

I en masteroppgave gjort ved Universitetet i Nordland av Trine Gretesdotter og Kjell Hansen vises det helt tydelig at de av bedriftene i Petro Næringshage som var gjenstand for forskningen gir tommelen opp for konseptet.

Oppgaven avdekker at kunnskapsoverføringen skjer i stor grad, dette på tross av at bedriftene også er konkurrenter. Både taus og formell kunnskap flyter fritt mellom medlemmene i klyngen.

 

”-det å være i et sånn samvirke som det her ser vi er nyttig. På grunn av sånne små detaljer som vi snapper opp og kan utnytte.”

(sitat fra bedrift i Petro Nh)

 

Alle informantene (bedriftene) viser til at nærhet til de andre medlemmene i Petro NH medvirker til egen økt innovasjon. Både som samarbeidspartnere og konkurrenter til de andre bedriftene i klyngen.

 

”-nærhet gir inspirasjon til utvikling og kompetanseheving. Vi ser jo nødvendigheta til det.”

(sitat fra bedrift i Petro Nh)

 

Riktig satsing

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

-Resultatene fra forskningen på bedrifter i Petro Næringshage er svært gledelige, og viser at vår satsing der har vært riktig- og viktig for utviklingen i olje- og gassrelatert virksomhet på Helgeland, uttaler daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgaven som ble levert i årsskiftet 2013/14 er i sin helhet fritt tilgjengelig fra Universitetet i Nordland:

http://hdl.handle.net/11250/194054

 

Merknad: Medforfatter til forskningsoppgaven, Kjell Hansen, er ansatt i Sentrum Næringshage.