Helgeland til Verden!

Dette var budskapet fra NHOs prosjektleder Marianne Bahr Simonsen som i Sentrum Næringshage fortalte de fremmøtte hvordan deres bedrifter og organisasjoner kan tildeles støtte for å oppnå både lokal og internasjonal vekst.

-80 milliarder Euro er tilgjengelige for bedrifter og organisasjoner gjennom EU-programmet «Horisont 2020» forteller Marianne Bahr Simonsen, og har umiddelbart fanget oppmerksomheten til de fremmøtte.

 
-Det er viktig for regional næringsutvikling også på Helgeland å være mer synlig enn tidligere i europeisk og internasjonal sammenheng, og Horisont 2020 kan være en inngangsport til det, forteller en engasjert prosjektleder.

Prosjektleder i NHO, Marianne Bahr Simonsen oppfordrer Helgeland til å bruke mulighetene som ligger i Horisont 2020.

Prosjektleder i NHO, Marianne Bahr Simonsen oppfordrer Helgeland til å bruke mulighetene som ligger i Horisont 2020.

Virkemiddel

Horisont 2020 er et av EUs virkemidler for å få sving på økonomien i et Europa rammet av økonomisk krise. Over seks år mellom 2014 og 2020 skal prosjekter som er egnet til å skape arbeidsplasser, vekst, og en god samfunnsutvikling få tildelt 80 milliarder Euro, for gjennom forskning og innovasjon gjøre Europa til et bedre sted.

Diskusjonen gikk friskt blant mange av de frammøtte etter foredraget.

Diskusjonen gikk friskt blant mange av de frammøtte etter foredraget.

Les mer om Horisont 2020 her.