Videre vekst er målet

Det var en positiv og fremoverlent ordfører i Alstahaug kommune som åpnet Offshore Nordland 2015 i Sentrum Næringshages avdeling Petro NH: – Vi forventer, og vil legge til rette for vekst for Helgelands leverandørindustri, sa en bestemt Bård Anders Langø til en fullsatt sal.

IMGP5211

Ordfører i Alstahaug kommune, Bård Anders Langø, bekreftett i sin åpningstale at kommunen står fast på satsingen for vekst i Olje- og gassindustrien i regionen.

Etter Ordførerens åpning av Offshore Nordland 2015 med å fortelle om kommunens fortsatte satsing på vekst i leverandørindustrien, tok møteleder Ivar Kristiansen fra NHO over styringen.
Programmet utover dagen er slik:

Tema: «Midt i Norge og i sentrum av sokkelen, hva skjer?»

12:15 – 12:35 Norskehavet – klar for nye 35 år
v/ Bente Nyland, oljedirektør, Olje direktoratet

12:35 – 12:55 Aasta Hansteen – Pioneer in Norwegian deep waters
Status on project development
v/ Helge Hagen, prosjektleder Subsea – Aasta Hansteen, Statoil

12:55 – 13:15 Skarven flyr – drift og erfaringer
v/ Eivind Thorbjørnsen, OIM Skarv – plassjef Sandnessjøen, BP Norge

Tema : «Petroleumsnæringa med ei bærekraftig framtid»?

13:35 – 14:00 Utfordringer for olje- og gassnæringen på kort og lang sikt
v/ Hans-Christian Gabrielsen, nestleder, LO

14:00 – 14:20 Internasjonal stagnasjon og et norsk oljeeventyr på hell? – Hvor hardt rammet blir vi? v/ Eirik Larsen, senioranalytiker/Valuta, DNB Markets

14.20 – 14:50 Olje, miljø og fisk på norsk sokkel, et tilbakeblikk og et fremtidsblikk
v/ Salve Dahle, direktør, Akvaplan-Niva AS

Orientering fra Norges forskningsråd vedr. søkerseminaret i Sandnessjøen.

Tema: «Nord Norsk sokkel i støpeskjeen»

15:30 – 16:00 Fremtiden er Nord
v/ Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk Olje og Gass

16:00 – 16:30 Oppsummering og avsluttende merknader v/ Tomas Norvoll, fylkesråd Nordland fylkeskommune