Sentrum Næringshage avholder kurs og seminarer jevnlig. Her fra Etablererdager våren 2015

Høy score for Sentrum Næringshage

I en nylig evaluering av næringshagene i Norge foretatt av Selskapet for industrivekst (SIVA), scorer Sentrum Næringshage høyt på alle områder som har betydning for medlemmenes utvikling og vekst.
-Dette er gode nyheter, og gir inspirasjon i næringshagens videre arbeid, uttaler en glad daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Selskapet for industrivekst (SIVA) som administrerer næringshageprogrammet, har gjort en evaluering av arbeidet til alle næringshagene som er tatt opp som deltaker i næringshageprogrammet. De har der vurdert Sentrum Næringshage som godt kvalifisert.

God på viktige områder

Næringshagene ble målt på områder som har betydning for deres rolle som pådriver for vekst og innovasjon for sine medlemmer: kompetanse og kapasitet til utviklingsarbeid, kobling av relevante nettverk, Internasjonalisering, bidrag til utvikling av regionens attraktivitet, og jobbing med regionalt samarbeid.

Jan.febr.2015

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Kan bli bedre

-Ved å score godt over gjennomsnittet av norske næringshager på de områdene som er viktige for våre medlemmer og våre vertskommuner, føler jeg at vi er på riktig spor, men vi kan bli enda bedre, og var allerede før rapporten ble kjent i gang med å endre vår ressursbruk i retning av å bruke mer tid på våre medlemmers utvikling, forteller daglig leder i Sentrum Næringshage.