Tunnel under Alstenfjorden

Det var knyttet stor spenning til Nordland Fylkeskommunes Pressekonferanse i Petro NH, Sandnessjøen kl. 11.00 i dag. Da fylkesråd for Samferdsel kunngjorde at de forslår undersjøisk forbindelse til Herøy/Dønna brøt det ut spontan applaus i salen.

IMGP5187

Fylkesråd for Samferdsel, Hild-Marit Olsen kunngjorde ønske om tunnel under Alstenfjorden.

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen og leder av fylkesrådet Tomas Norvoll innledet med å snakke om et kokende Nordlandsk næringsliv i hard konkurranse som trenger rammer som gir mulighet for vekst.

Viktig sjømatregion

-Helgeland er en av landets viktigste sjømatregioner, og har stort potensiale for ytterligere vekst, forteller en engasjert fylkesrådsleder, og legger til at fokus fremover vil være «fra kyst til marked».

Basert på dette vil forslag om bygging av undersjøisk forbindelse bli lagt fram for fylkestinget i juni.

Kostnadene for prosjektet er beregnet til 5,2 mrd., og vil mest sannsynlig finansieres med en miks av statlige og fylkeskommunale midler, i tillegg til inntekter fra bom.

IMGP4974

Daglig leder i Sentrum Næringshage ser fastlandsforbindelse som svært viktig for videre lønnsom vekst i havbruket i regionen.

-En fast forbindelse til Herøy/Dønna vil være svært viktig for videre lønnsom vekst i havbruket i regionen, og også et viktig tiltak for Helgeland som ett bo- og arbeidsmarked, uttaler daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.