Første samling hadde godt oppmøte.

Skapertrang

Det var en entusiastisk forsamling som 12. februar deltok på Etablererdager hos Sentrum Næringshage i Sandnessjøen. Noen av dem gründere med planer, mens andre allerede hadde tatt steget og er ferske bedriftsledere.

Hvert år etableres det ca. 55.000 nye bedrifter i Norge, og de aller fleste av disse har under fem ansatte. Etter ett år er bare halvparten fortsatt i drift. I samarbeid med Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Alstahaug Næringsforening, arrangerte Sentrum Næringshage seminar for å gi faglig påfyll og støtte til etablerere.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt, ønsket alle velkommen, før Harald Jakobsen i HL økonomiservice startet dagen med å snakke om forskjellige måter å organisere bedrifter på, og ting å huske på når virksomhet går fra å være hobby til å bli levebrødet.

De som hadde innlegg videre utover dagen var:

Kommunalsjef Stig-Gøran Olsen som snakket om støtteordninger og hjelpeapparat som er tilgjengelige for bedrifter.

William Fournaros fra DNB behandlet viktigheten av orden og strategi for å lykkes.

Kari B. Westerberg fra Brønnøysundregistrene informerte om Altinn som rapporteringskanal og kilde til verdifull informasjon.

IMGP5017

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt presiserte det viktige med godt salgsarbeid i en tidlig fase.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt gikk gjennom hva som kan lønne seg å tenke på i prosessen fra å ha en god ide, frem til den er realisert i produksjon og salg.

Gründer Marvin Michaelsen snakket om egne erfaringer fra prosjekter som ikke gikk helt som de skulle, og også fra andre der han opplevde stor suksess. Marvin presiserte viktigheten av å drive godt salgsarbeid, både av seg selv og sitt produkt.

Gründer Marvin Michaelsen fortalte om hardt arbeid og gleden ved å lykkes.

Gründer Marvin Michaelsen fortalte om hardt arbeid og gleden ved å lykkes.

Dagen ble avrundet med innlegg av Kari Kvanli fra Skatt Nord som fortalte om skatteregler for bedrifter, og hvilket hjelpeapparat som er på plass for å veilede de som ønsker det.

 

Etablererdager går over to dager, og neste samling i Sentrum Næringshage er 3. mars.